سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی

Third National Conference on New Chemical Technologies and Chemical Engineering

پوستر سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی

سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان در شهر قوچان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی