دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

2nd National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2012)

پوستر دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات