اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۸۹

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

1st National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2011)

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات