اولین کنفرانس سازه و معماری، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس سازه و معماری

1st Conference on Structure and Architecture

اولین کنفرانس سازه و معماری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط دانشگاه تهران،دانشكده معماري، پرديس هنرهاي زيبا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس سازه و معماری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس سازه و معماری