دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

2nd International Conference on Architecture and Structure

پوستر دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه تهران،قطب علمي فناوري معماري پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه