سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، اسفند ماه 97

سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

Third National Conference on Rural Development in Iran

پوستر سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت

سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن علمی توسعه روستایی ایران - دانشگاه تربیت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


انجمن علمی توسعه روستایی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، سومین همایش ملی توسعه روستایی ایران با تاکید بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را در تاریخ 8 اسفند 1397 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند. حامیان این همایش عبارتند از  کمیسیون آموزش سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، موسسه برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، پایگاه استنادی جهان اسلام، سیویلیکا، مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان دهیاری ها و شهرداری های وزارت کشور، موسسه خیریه امام علی (ع)، موسسه توسعه روستایی ایران، بانک کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس، انجمن های علمی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس و انجمن جغرافیا و بر نامه ریزی روستایی ایران.

 

محورهای همایش: 
1-ویژگی های الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت در حوزه توسعه روستایی: 

• فلسفه علمی الگو 
• روش شناسی الگو 
• جایگاه تصمیم گیری( سیاست گزاری، برنامه ریزی، حکمروایی وارزیابی) درالگو 
• جایگاه فضا های زیست، فعالیت ها و سازمانها درالگو 
• جایگاه نهاد های مدنی بویژه سازمانهای مردم نهاد، دانشگاه وانجمن های علمی در فرایند الگو سازی 
• جایگاه  نهادی -حقوقی الگو 
• جایگاه حقوق شهروندی در الگو 
• جایگاه حقوق مکانی در الگو 
• جایگاه مقبولیت وپذیرش الگو توسط شهروندان  
• مقایسه تطبیقی الگوی زیست درکشور های اسلامی 
• جایگاه مشارکت مردم در الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه توسعه روستایی 
• جایگاه نهاد های مردمی در الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه توسعه روستایی 
• نقش و جایگاه زنان در الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه توسعه روستایی 

 2-نسبت الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت وتوسعه پایدار روستایی : 
• فلسفه علمی توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت 
• روش شناسی علمی توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت 
• اصول توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت 
• چالش های توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت 
• نحوه تعامل توسعه پایدار روستایی و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت 

3- تجارب الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه توسعه روستایی درایران : 
• معرفی ونقد تجارب بومی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه مدیریت توسعه روستایی  
• معرفی ونقد تجارب بومی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه اجتماعی توسعه روستایی  
• معرفی ونقد تجارب بومی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه اقتصادی توسعه روستایی  
• معرفی ونقد تجارب بومی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه فرهنگی توسعه روستایی  
• معرفی ونقد تجارب بومی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت درحوزه گردشگری روستایی  
• ارزیابی ونقد مدل های توسعه پایدار روستایی اجرا شده درایران و الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت 
• مقایسه تطبیقی مدل های توسعه پایدار روستایی درکشور های اسلامی ورابطه آن با الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت