همایش ملی توسعه روستایی، شهریور ماه ۱۳۹۱

همایش ملی توسعه روستایی

National Conference on Rural Development

همایش ملی توسعه روستایی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی توسعه روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی توسعه روستایی