پنجمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال، اسفند ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال

5th National Conference Resistance Economy

پوستر پنجمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال

پنجمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)،موسسه آموزش عالي امين فولادشهر در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و اشتغال مراجعه فرمایید.