چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل، اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل

4th National Conference Resistance Economy

پوستر چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل

چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)،موسسه آموزش عالي امين فولادشهر در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقدام و عمل مراجعه فرمایید.