دومین همایش ملی مهندسی عمران و معماری، دی ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی مهندسی عمران و معماری

The second national conference of civil engineering and architecture

پوستر دومین همایش ملی مهندسی عمران و معماری

دومین همایش ملی مهندسی عمران و معماری در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی عمران و معماری مراجعه فرمایید.