نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی، اسفند ماه ۱۳۹۶

نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی

The Ninth National Conference of Language and Literature Researches

پوستر نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی

نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بیرجند،دانشگاه بيرجند و انجمن علمي{استادان} زبان و ادبيات فارسي در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی