همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی

1st National Conference on New Researches in Persian Language

همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين - پيشوا در شهر ورامین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهشهای نوین در زبان و ادبیات فارسی