دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست

The 2nd National Conference on Natural Resources Management, Focusing on Water, Flood and the Environment

پوستر دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست

دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه گنبد کاووس،دانشگاه گنبد كاووس در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست