اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

The 1st National Conference on Natural Resources Management

پوستر اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی

اولین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه گنبد کاووس،دانشگاه گنبد كاووس در شهر گنبد کاووس برگزار گردید.