دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی

2st National Conference on New Cellular Molecular Biotechnology

پوستر دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی

دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند،دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی