نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

1st National Conference on New Cellular Molecular Biotechnology

پوستر نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی

نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی