دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی، آذر ماه ۱۳۹۲

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

2nd National Conference on New Concepts in Agriculture

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی