دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

2th Conference on Management Ocean

پوستر دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت