کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

National Ocean Management Conference

پوستر کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت