کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت، اسفند ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

پوستر کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت

کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت