همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی، آذر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی

National Conference on interdisciplinary research in engineering sciences

پوستر همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی

همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی روزبهان، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تحقیقات بین رشته ای در علوم مهندسی