پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه، دی ماه ۱۳۹۱

پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه

5th Conference on Insurance Business

پوستر پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه

پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۱ توسط ،مركز توسعه كسب و كار صنعت بيمه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه