نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور، آبان ماه ۱۳۸۷

نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور

The first national conference of insurance industry

نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۸۷ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی بررسی فضای کسب و کار صنعت بیمه کشور مراجعه فرمایید.