سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی

سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید.