هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)، آبان ماه ۱۳۹۸

هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)

8th national conference on health promotion strategies & challenges with focous on cancer

پوستر هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)

هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان) در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران،دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها(با محوریت سرطان)