هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی، آذر ماه ۱۳۹۶

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی

7th National Conference on Health Promotion and Challenges Focusing on Depression

پوستر هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی

هفتمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش ها با محوریت افسردگی در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران،دانشگاه علوم پزشكي مازندران در شهر ساری برگزار گردید.