کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

Health insurance conference, general coverage and financial resources management

پوستر کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی

کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،سازمان بيمه سلامت ايران -مركز ملي تحقيقات بيمه سلامت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی