سومین همایش ملی آموزش تاریخ، شهریور ماه ۱۴۰۰

سومین همایش ملی آموزش تاریخ

Third National Conference on History Education

پوستر سومین همایش ملی  آموزش تاریخ

سومین همایش ملی آموزش تاریخ در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان استان لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی آموزش تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی آموزش تاریخ