دومین همایش ملی آموزش تاریخ، مهر ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی آموزش تاریخ

Second National Conference on History Education

پوستر دومین همایش ملی آموزش تاریخ

دومین همایش ملی آموزش تاریخ در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان،دانشگاه فرهنگيان استان لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آموزش تاریخ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آموزش تاریخ