دومین همایش ملی آموزش تاریخ، مهر ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی آموزش تاریخ

Second National Conference on History Education

پوستر دومین همایش ملی آموزش تاریخ

دومین همایش ملی آموزش تاریخ در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


دومین همایش ملی آموزش تاریخ در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۹ توسط در شهر خرم آباد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.