دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

Second National Conference on Geology and Resource Exploration

پوستر دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايش هاي علمي همايش نگار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع