همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، اسفند ماه 93

همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

National Conference on Geology and Exploration of Resources

پوستر همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

زمین شناسی:

    - آب شناسی و آب های زیرزمینی
    - چینه شناسی و دیرینه شناسی
    - سنگ شناسی، کانی شناسی و پترولوژی
    - رسوب شناسی
    - زمین شناسی اقتصادی و زمین شیمی
    - زمین شناسی مهندسی ، ساختمانی و تکتونیک
    - زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
    - زمین ریخت شناسی و مورفولوژی مهندسی
 

زلزله شناسی و پیش بینی زلزله

    - لرزه زمین ساخت  
    - زلزله شناسی و لرزه نگاری
    - زلزله شناسی مهندسی و جنبش شدید زمین
    - پیش بینی و هشدارهای پیش از وقوع
    

زمین شناسی و توسعه پایدار

    - ژئومکانیک
    - زمین ریاضی
    - ژئوتکنیک
    - زمین‌شناسی مهندسی
    - زمین شناسی شهری
    - انتخاب ساختگاه
    - دفن زباله
    - مخاطرات زمین شناسی (آتشفشان ، فرونشست ، زمین لغزش  و... )
 

زمین شناسی کشاورزی و افزایش بهره وری منابع:

    - کاربرد ویژگی­های ژئوشیمیایی، کانی شناسی و زمین شناسی در تعیین نوع و سلامت کشت
    - استفاده از گیاهان شاخص با هدف پاکسازی زمین های کشاورزی از عناصر سنگین
    - زمین شناسی و تشکیل خاک
    - ژئوشیمی خاک و  رسوبات و هیدروژئوشیمی
    - فرسایش خاک، رسوب­ گذاری و هوازدگی سنگ‌ ها
    - استانداردها و روش­ های ارزیابی کیفی کانی ­های مفید در کشاورزی
 

افق های نوین در زمین شناسی:

    - مخاطرات زمین شناسی
    - زمین گردشگری
    - نانو زمین شناسی
    - گوهر شناسی
    - زمین شناسی دریایی
    - زمین باستان شناسی
    - زمین شناسی شهری
    - زمین آمار و کاربرد ریاضی در زمین شناسی
    - ژئوانفورماتیک

اکتشاف منابع طبیعی:

    - زمین شناسی ذخایر معدنی    
    - ذخایر معدنی ،مدلها وروش های نوین اکتشافی    
    - ارزیابی ذخیره ومطالعات فنی واقتصادی
    - مطالعات ایزوتوپی وسیالات درگیر
    - صنعت و کاربردهای نوین مواد معدنی
    - نمونه‌برداری و اندازه‌گیری عناصر اصلی
    

اکتشاف فلزات:

    - زمین شناسی ذخایر فلزی
    - کانسارهای فلزی ،مدلها وروش های نوین اکتشافی
    - متالوژنی کانسارهای فلزی
    - مطالعات ایزوتوپی وسیالات درگیر
    - اکتشاف کانسارهای فلزی ومدیریت پروژه های اکتشافی
    -اکتشافات ژئوشیمیائی وژئوفیزیکی 

 

اکتشاف عناصر غیر فلزی:

    - زمین شناسی ذخایر غیر فلزی
    -اکتشاف ذخایر غیر فلزی
    -صنعت و مواد معدنی غیر فلزی
    - املاح تبخیری : پتاس ، لیتیوم ، ید و نمک 
 

اکتشاف منابع هیدروکربوری:

    - زمین شناسی نفت
    - زمین شناسی تحت الارضی و چینه شناسی تحت الارضی
    - الکتروفاسیس
    - پتانسیل یابی مواد هیدروکربوری
    - منابع هیدروکربوری غیر متعارف
    - ژئوفیزیک (زمینی، هوایی و دریایی) و اکتشاف مواد هیدروکربوری
    - چاه پیمایی و اکتشاف مواد هیدروکربوری
    - ژئوشیمی آلی و اکتشاف مواد هیدروکربوری
    - بررسی های آزمایشگاهی ، آنالیز مغزه ها و اکتشاف مواد هیدروکربوری
    - پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف مواد هیدروکربوری
 

اکتشاف منابع آب:

    - منابع آب کارست و سازندهای سخت
    - هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب
    - کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی
    - فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب
    - مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی
    - ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - فناوریهای نوین  در اکتشاف آب
 

اکتشاف منابع زمین گرمایی:

    - زمین شناسی و دورسنجی منابع زمین گرمایی
    - ژئوشیمی وهیدروژئوشیمی منابع زمین گرمایی
    - کیفیت و کمیت چشمه های آب گرم
    - ژئوفیزیک و اکتشاف منابع زمین گرمایی
    - چاه پیمایی و اکتشاف منابع زمین گرمایی
    - پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف منابع زمین گرمایی
 

حفاری های اکتشافی:

    - ساختار چاه
    - چرخه عمر چاه
    - بهره برداری ، مانیتورینگ ، چاه آزمائی
    - سیمانکاری چاه
    - سیالات حفاری
    - مشکلات حفاری
    - حفاظت محیط زیست
    - تجهیز ناوگان حفاری
    - تکنولوژی و فناوری های نوین در حفاری و استخراج منابع
 

معدن و اکتشاف:

    - اکتشاف منابع معدنی، ژئوفیزیک اکتشافی، ژئوشیمی اکتشافی، زمین شناسی معدنی و ارزیابی ذخایر معدنی
    - طراحی، آتشباری و استخراج معادن
    -مکانیک سنگ و حفاری در معادن
    -تجهیزات، ماشین الات و صنایع معدنی

مدیریت و اقتصاد اکتشاف و تولید:

    - پیش بینی اکتشاف 
    - مدیریت ارزش
    - مدیریت بحران
    - مدیریت ریسک و خطر پذیری
    - اقتصاد اکتشاف
    - بهینه سازی تولید
 

اکتشاف و نوآوری:

    - سلامت، ایمنی و محیط زیست
    - انتقال و توزیع
    - ذخیره سازی
    - بهره برداری
    - پلیمر
    - کاتالیزور
    - پتروشیمی
    - فناوری غشا
    - فناوری نانو
    - فناوری زیستی
    - فناوری اطلاعات و ارتباطات
    - کنترل، اندازه گیری و ابزار دقیق
 مقالات پذیرش شده در همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع