همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع، اسفند ماه ۱۳۹۳

همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

National Conference on Geology and Exploration of Resources

پوستر همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع

همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،مركز همايش هاي علمي همايش نگار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع