همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

National Conference on Entrepreneurship in the Information Technology Platform

پوستر همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه مازندران، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات