همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

National Conference on Entrepreneurship and Sustainability

پوستر همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه مازندران،مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار