بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، اردیبهشت ماه 97

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

25th Iranian Congress of Neurology and Clinical Electrophysiology

پوستر بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن متخصصین مغز و اعصاب ایران در شهر تهران برگزار گردید.