بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

25th Iranian Congress of Neurology and Clinical Electrophysiology

پوستر بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران

بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران در شهر تهران برگزار گردید.