اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

The 1st International Congress and 6th National Conference of Learning in Medical Sciences

پوستر اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

اولین کنگره بین المللی و ششمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۲ تا ۳ آبان ۱۳۹۲ توسط قطب علمی آموزش الکترونیکی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنگره:

هدف از برگزاری این کنگره، ارتقاء سطح دانش و آگاهی و توسعه کیفیت یادگیری الکترونیکی، ارائه مبانی نظری و یافته‌های علمی در این حوزه، بحث و بررسی چالش‌های پیاده‌سازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها بخصوص دانشگاه‌های علوم پزشکی و ارائه اخرین نوآوری‌ها می‌باشد. همچنین توانمندسازی اساتید، محققان و مشتاقان یادگیری الکترونیکی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مسابقات مختلف در حوزه طراحی دوره و محتوای الکترونیکی جهت فرهنگ‌سازی و گسترش آن از دیگر اهداف این کنگره محسوب می‌گردد


محورهای کنگره:

مدیریت و رهبری یادگیری الکترونیکی در نظام های آموزشی
- الگوهای مدیریت آموزشی در نظام های یادگیری الکترونیکی
- برنامه‌ریزی استراتژیک موسسات یادگیری الکترونیکی
- یادگیری الکترونیکی و جهانی شدن
- چالش‌های توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران
- حمایت از یادگیرنده و یاددهنده در محیط یادگیری الکترونیکی
- امنیت اطلاعات در محیط یادگیری الکترونیکی
 
کاربرد شیوه ها و فناوری های نوین در یادگیری الکترونیکی
- کاربردهای وب 2، وب 3و .... در آموزش دانشگاهی
- پیاده‌سازی یادگیری همراه در توسعه آموزش
- محاسبات ابری شبکه ای در یادگیری الکترونیکی

طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی و تولید محتوا
- طراحی و توسعه محتوای الکترونیکی
- طراحی و توسعه یادگیری ترکیبی
- طراحی محیط یادگیری فعال
- طراحی  محیط یادگیری خود راهبر  
- کاربرد های یادگیری الکترونیکی در حوزه سسلامت
- طراحی انواع تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی
- طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی بر حسب گروه های جمعیتی(کودکان، نوجوانان، ....و افراد با نیازهای خاص)

جنبه های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت
- قوانین و مقررات یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت
- جنبه های اقتصادی یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت
- مشکلات، چالش ها و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یادگیری الکترونیکی در نظام سلامت
- یادگیری/یاددهی الکترونیکی در ارتقا فرهنگ وسطح سلامت جامعه
- ابعاد جامعه شناختی و روان شناختی در یادگیری الکترونیکی
- ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی با آموزش موثرتر

 توسعه آموزش های الکترونیکی ضمن خدمت، آموزش های مداوم و خدمات شهری
- کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه بهداشت و سلامت
- یادگیری الکترونیکی در توسعه مداوم حرفه ای
- یادگیری الکترونیکی در آموزش ضمن خدمت
- آموزش شهروندی در توسعه سلامت
- شهر الکترونیکی، چشم اندازها و راهبردها
- یادگیری الکترونیکی در کاهش حوادث ترافیکی
- سرگرمیهای مجازی و توسعه آموزش
- پزشکی از راه دور
- بیمارستان مجازی و آموزش علوم پزشکی
-تله مدیسین و تصمیم گیری بالینی

ارزشیابی و کنترل کیفیت در یادگیری الکترونیکی
- ارزشیابی محیط یادگیری الکترونیکی
- ارزشیابی مدرس دوره های الکترونیکی
- ارزشیابی یادگیرنده و شیوه‌های آن در محیط یادگیری الکترونیکی
- کنترل کیفیت و اعتباربخشی  مراکز و موسسات یادگیری الکترونیکی
- نرم افزارهای ارزشیابی دانشجو
- امنیت آزمون های الکترونیکی-