دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دی ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

The 2nd National Conference on Geospatial Information Technology

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی