اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، دی ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

The First National Conference on Geospatial Information Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دانشكده مهندسي نقشه برداري دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی