دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

The second national and the first international conference of environmental challenges: green industry and mining ​

پوستر دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط دانشگاه تربیت مدرس،پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.