اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

1st National Conference of Concrete

پوستر اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۱ تا ۵ خرداد ۱۳۹۱ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

محورهای همایش:
تعمیر، تقویت، و بهسازی لرزه ای سازه های بتنی
طراحی و اجرای سازه های بتنی
فناوریهای نوین در صنعت بتن
افزودنی ها و مواد کمکی در صنعت بتن
دوام بتن و توسعه پایدار
تولید و کاربرد سنگدانه ها در بتن
انواع سیمان و نقش آن ها در توسعه پایدار
مدیریت کنترل کیفی در صنعت سیمان و بتن
ماشین آلات صنعت بتن

بروشور اولین کنفرانس ملی صنعت بتنمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن