اولین کنفرانس ملی صنعت بتن، خرداد ماه ۱۳۹۱

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

1st National Conference of Concrete

اولین کنفرانس ملی صنعت بتن در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۱ توسط ،مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی صنعت بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی صنعت بتن