دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

2th Conference on 4 corners of Humanities

پوستر دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی