کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

National Conference on Humanities

پوستر کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی