کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

پوستر کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی

کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی