پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۵

پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

The 5th National Conference on Psychology, Social Consultation and Social Work

پوستر پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی

پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر در شهر خمینی شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی روانشناسی ، مشاوره و مددکاری اجتماعی