سومین همایش ملی مشاوره

سومین همایش ملی مشاوره

03rd National Conference on Counseling and Guidance

سومین همایش ملی مشاوره در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در شهر خمینی شهر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مشاوره