دومین کنفرانس ملی دوام بتن، مرداد ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی دوام بتن

Second National Conference on Concrete Durability

پوستر دومین کنفرانس ملی دوام بتن

دومین کنفرانس ملی دوام بتن در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دوام بتن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دوام بتن