اولین کنفرانس ملی دوام بتن، اردیبهشت ماه 97

اولین کنفرانس ملی دوام بتن

First National Conference on Concrete Durability

پوستر اولین کنفرانس ملی دوام بتن

اولین کنفرانس ملی دوام بتن در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دوام بتن مراجعه فرمایید.


اولین کنفرانس ملی دوام بتن 18 و 19 ام اردیبهشت در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به همت انجمن بتن ایران برگزار خواهد شد.

 

این کنفرانس به منظور آشنایی بیشتر جامعه مهندسی با دانش روز جهان و ایران در حوزه ساخت و نگهداری سازه‌های بتنی با رویکرد دوام با محور های دوام در شرایط محیطی مختلف، مصالح مناسب برای بهبود دوام، مکانیزم های آسیب دیدگی بتن، طراحی بر اساس دوام و عمر بتن، روش های آزمایش و بازرسی بتن،روش های پایش خرابی، تعمیر و تقویت بتن و تجربیات اجرایی برگزار خواهد شد.

ضمناً در این کنفرانس برنامه‌های متنوعی برای آشنایی علمی و عملی مهندسین با موضوعات مختلف در قالب کارگاه‌های تخصصی و علمی، نمایشگاه جنبی، سخنرانی‌های فنی توسط متخصصین برجسته کشور و همچنین جمعی از متخصصان دانشگاهی و اجرایی دنیا برنامه‌ریزی شده است.

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دوام بتن