دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری

2nd National Conference on New Applied Research in Acconting

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی نوین در حسابداری