اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد ، آذر ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد

1st National Conference Applied Research of Accounting,Management & Economy

پوستر اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد

اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان - باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد دامغان در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد