دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر، شهریور ماه ۱۳۹۵

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق وکامپیوتر