نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، بهمن ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق

The first national conference on new achievements in electrical engineering

پوستر نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق

نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق