هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات

هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات

پوستر هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات

هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط وزارت راه­ و­شهرسازی - - اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان - شرکت همایش سازان بین المللی ایریانا بوم(مجری) - شرکت مشاورین نگاه شگرف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بندرعباس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


با توجه به اهمیت و جایگاه همایش‌ و محتوای کارگاه های آموزشی،از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گواهینامه ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار برای مهندسین رشته‌ عمران برای تمامی صلاحیت ها (طراحی ، نظارت ، اجرا ) در تمام پایه ها، رشته معماری برای صلاحیت های نظارت و اجرا در تمام پایه ها و کاردان های فنی ساختمان رشته های معماری و عمران در تمام پایه ها ، صادر میگردد.

 محورهای همایش:

- بتن و ملاحظات اجرایی 
- طراحی سازه های بتنی 
- طراحی معماری بتن
- طراحی بر اساس دوام
- سیمان‌های آمیخته و توسعه پایدار
- فناوری‌های نوین بتن 
- مبحث نهم و نگاه به آینده 
- تعمیر و تقویت سازه‌های بتنی
- قابلیت‌های فرمی و فنی بتن در شکل‌دهی فضا
- استفاده‌های معمارانه بتن
- تکنولوژی‌های نوین بتن در معماری